"Vi servar människor... och deras bilar"

Bilverkstad

US Center Bilverkstad – specialist på US Bilar

US Center Bilverkstad är professionell bilverkstad som servar och reparerar alla bilmärken och med kunskap och utrustning för att även klara den moderna avancerade tekniken.

Affärsvillkor

Som kund hos US Center Bilverkstad har du rätt att förvänta dig ett arbete utfört av kunniga mekaniker, med reservdelar av högsta kvalitet, tre års garanti och detta till ett konkurrenskraftigt pris. För att du skall känna trygghet när du anlitar oss följer här våra affärsvillkor.

  • Jobbet utförs av en för arbetet kvalificerad mekaniker.
  • Vi använder för den aktuella reparationen avsedd dokumentation och utrustning.
  • Vi följer tillverkarnas rekommendationer vid service och reparation av ditt fordon.
  • Du får tre års garanti på reservdelar och monteringen av dessa (om inte annat är överenskommet).
  • Du får, om du önskar, ett skriftligt kostnadsförslag på reparationen i enlighet med Motorbranschens och Kontrollerad Bilverkstads föreskrifter.
  • Du får reservdelar och arbete specificerat på kvittot/fakturan.
  • Vi tar vårt miljöansvar och har avtal med certifierat åter- vinningsföretag om omhändertagande av restprodukter.

Ny bil med garanti?

Du behöver inte oroa dig om din bil fortfarande har fabriksgaranti. Garantin gäller även om du servar och reparerar din bil hos oss på US Center Bilverkstad då vi alltid utför ett fackmannamässigt arbete enligt tillverkarens instruktioner. Och vi använder reservdelar med minst motsvarande kvalité som biltillverkaren föreskriver. I enligthet med de nya EU-reglerna har vi tillgång till samma erforderlig information och tekniska utrustning som märkeshandeln. Därför kan du med fördel serva din nya bil hos en US Center Bilverkstad då ingen tveksamhet råder huruvida garantin gäller eller inte.

Rätt kvalitet på arbete och delar

Det är av största vikt att din bil sköts enligt biltillverkarens rekommendationer. Miljö och säkerhet, och inte minst din egen ekonomi, är beroende av att du underhåller din bil på ett korrekt sätt. Och det är inte bara arbetet som måste utföras korrekt utan viktigt är också att det används reservdelar med likvärdig eller bättre kvalitét än de som biltillverkaren föreskriver.

Kompetens och modern utrustning

US Center Bilverkstad har kunskap och utrustning för att utföra de flesta arbeten. Bland annat har vi tillgång till MekoTech Plus vilket är US Centers tekniska datastöd med information om bland annat fordonselektronik, serviceintervaller, monteringsanvisningar för kamrem och mycket mer. Vi arbetar även med MekoTech Diagnos -ett av marknadens mest kompletta och avancerade system för diagnos och felsökning av modern fordonselektronik. Exempelvis kan vi felsöka motorstyrning, ABS, TRACS, klimatanläggning, automatlåda etc.